Print Gift Folding Card Box Custom Size Medium

Custom Gift Fold Box Printing

Box Type: 6 corner folding Box

Snap lock base counter display box is delivered to the customer the way that bottom end is glued and folded. It is already setup and ready to use when unfolded.
It is also known as display box.
It enables quick setup and is suitable for both automatic and manual filling.
Snap lock base, counter display box works well for heavier products. The product should be maximum 1 kg. and shouldn’t spill or leak. If the product is dusty or liquid, it should have its own packaging and the product shouldn’t contact the interior of box directly.
Snap lock base, counter display boxes are preferred especially in the markets including cosmetics, beauty, health, medical, food and toy.

MOQ: 250pcs

Minimum Box Size:
Length (L): 35mm
Width (W): 35mm
Height (H) / Depth (D): 35mm

Maximum Box Size:
Length: 245mm
Width: 200mm
Height / Depth: 60mm

Material: 
- Gloss Artcard 230gsm
- Gloss Artcard 250gsm
- Gloss Artcard 310gsm
- Gloss Artcard 360gsm

 

 

  


Cetak Kotak Kad Lipat Saiz Tersuai Medium

Jenis Kotak: Kotak lipat 6 sudut

Kotak paparan kaunter asas kunci snap dihantar kepada pelanggan dengan cara hujung bawah dilekatkan dan dilipat. Ia sudah siap dan siap digunakan ketika dibuka.
Ia juga dikenali sebagai kotak paparan.
Ia membolehkan penyediaan cepat dan sesuai untuk pengisian automatik dan manual.
Pangkalan kunci snap, kotak paparan kaunter berfungsi dengan baik untuk produk yang lebih berat. Produk hendaklah maksimum 1 kg. dan tidak boleh tumpah atau bocor. Sekiranya produk itu berdebu atau cair, ia mesti mempunyai bungkusan sendiri dan produk tersebut tidak boleh menghubungi bahagian dalam kotak secara langsung.
Pangkalan kunci snap, kotak paparan kaunter lebih disukai terutama di pasar termasuk kosmetik, kecantikan, kesihatan, perubatan, makanan dan mainan.

MOQ: 250pcs

Saiz Kotak Minimum:
Panjang ( L ): 35mm
Lebar ( W ): 35mm
Tinggi ( H ) / Kedalaman ( D ): 35mm

Saiz Kotak Maksimum:
Panjang: 245mm
Lebar: 200mm
Tinggi / Kedalaman: 60mm

Bahan: 
- Gloss Artcard 230gsm
- Gloss Artcard 250gsm
- Gloss Artcard 310gsm
- Gloss Artcard 360gsm

Based on the selection of product size and additional option attributes, you can view and download the help template for the product.
 
 
x
 
 

Product Review